ONTWIKKELEN VAN DE SMART CITY,
MET DE SMART CITY STARTERK!T

SMART CITY. WAAR BEGIN JE?

De kans is groot dat in je stad iemand al begonnen is met het verkennen van de transitie naar ‘Smart City’. Er is vast iemand al bezig met een Living Lab, een sensornetwerk, een LoRaWAN (een draadloos netwerk voor Internet of Things).

Er is ook een reële kans dat je stad nog niet zo ver is als je zou willen zijn. Dat je denkt: “Dit kan het toch niet zijn, een verzameling losse experimenten? Dit is toch niet wat we in gedachten hebben bij een ‘slimme stad’?!”. Je wilt verder. Je wilt meer. Je stad verdient meer. Waar begin je?

EEN SMART CITY STARTERK!T

Er zijn veel manieren waarop de transitie naar Smart City zich kan voltrekken. In Toronto is een onderdeel van Alphabet (het moederbedrijf van Google) een heel district ‘slim’ aan het maken. In China trekken ze, in navolging van Zuid-Korea, nieuwe slimme steden volledig uit de grond. Op andere plekken ontbreekt het aan de daarvoor benodigde financiering, of leiderschap dat dezelfde snelheid wil realiseren.

Switch is een community platform voor transities, zoals die van traditionele naar slimme stadsverlichting. Ook voor de ontwikkeling waarin steden Internet of Things (IoT) toepassen om een slimme stad te worden.

In Eindhoven hebben we onze ervaringen van de afgelopen 5 jaar gebundeld. In een Smart City StarterK!t. Wij delen onze ervaringen op Switch, zonder te claimen dat dit deze eerste versie de allesomvattende oplossing is. Wat we wel zeker weten, is dat het gezamenlijk doorontwikkelen van deze eerste versie veel steden kan helpen!

SMART CITY STARTERK!T

Smart City StarterK!t 1.0

Wil je het niet-technologische deel van onze Smart City StarterK!t versie 1.0 downloaden?

Technologische implementatie

Wil je een technologische implementatie realiseren, neem dan contact op met Atos Nederland.

In deze Smart City StarterK!t, afgekort gewoon ‘StarterK!t’, vind je twee soorten hulpmiddelen die je kunnen helpen om te versnellen op de weg naar een Smart Society.

1 Beleidsinstrumenten
Om te beginnen bevat deze StarterK!t een aantal beleidsinstrumenten, zoals de Open Data Principes en de IoT Charter. Een set van basisafspraken die partijen binnen een gemeente kunnen helpen om te gaan met de vraag ‘Hoe doen we dit, deze transitie naar Smart Society?’.

2 Technologische instrumenten
De StarterK!t bevat ook een vertaling van deze basisafspraken naar technologie. Op Stratumseind, de grootste ‘stap-straat’ in Eindhoven, heeft 5 jaar lang het Living Lab Stratumseind 2.0 unieke prototypes laten zien rondom ‘safety & security’.

  • Sensoren die de fysieke inspanning op handhaving verminderen.
  • Videocamera’s waarmee mensen geteld kunnen worden, zodat bijv. op Koningsdag de massa bezoekers beter over de stad verspreid kunnen worden.
  • Software die probeert te analyseren of een gewelddadig conflict aan het ontstaan is, om daar sneller agenten heen te kunnen sturen.

De software die daarvoor werd ontwikkeld, is in 2017 overgezet op FIWARE: een open source standaard(ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie) waarop Smart City implementaties geïntegreerd kunnen worden.

De voordelen van FIWARE zijn: open source (dus niet van één bedrijf: je vermijdt ‘vendor lock-in’), heeft al een bibliotheek van software modules (waarvan sommige gratis zijn) en werkt op basis van een gemeenschappelijke referentie-architectuur (dus je werkt met elkaar op termijn aan dezelfde oplossingen). Let op! FIWARE heeft ook nadelen.

NU GRATIS BESCHIKBAAR
Voor wie: lokale overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen / studenten en andere samenwerkingsverbanden die bezig zijn met de transitie naar een Smart City in hun stad of gemeente.

SAMEN SNELLER
In Eindhoven spelen 6 initiatieven, waarvoor we partijen verwelkomen die er met ons aan willen werken.

1 Samen ontwikkelen
Wij hopen dat andere steden hun voordeel doen met onze StarterK!t. Dat er daarmee, als het ware, bouwplaten (zoals bijv. die groene van LEGO) worden gedeeld. Steden kunnen daarmee op hun ontwikkeling besparen. Gemeentes kunnen vendor lock-in voorkomen. De ontwikkeling naar een Smart City kan worden versneld.

Neem contact op met ceesjan@venturespring.biz voor kennismaking. Hij is voor de projectsamenwerking Smart Society Innovation In Small Steps de trekker.

2 Living Labs indoor & outdoor
Naast de ontwikkeling rondom Living Labs ‘buiten’ (zoals op het Stratumseind en ook op Strijp-S) in Eindhoven, wordt er in Eindhoven gewerkt aan een Living Lab ‘binnen’. Wat kan er met sensoren gerealiseerd worden in gemeentelijke gebouwen? Kan dat op dezelfde software? Wat valt er te automatiseren? Wat doen we met de data?

Neem contact op met ceesjan@venturespring.biz als je je aan wilt sluiten bij deze ontwikkeling. Binnen de projectsamenwerking Smart Society Innovation In Small Steps werkt hij met de Gemeente Eindhoven aan de plannen voor een Living Lab ‘binnen’, vanuit de Vastgoed-invalshoek.

3 Samen verkennen
Juridisch gezien is het niet duidelijk wat ‘data’ is. Technologisch gezien zijn er nog weinig ideeën over hoe Artificial Intelligence in binnenstaden kan verschijnen. Als wij door blijven gaan met het doorspelen van onze data naar Silicon Valley, krijgen we dan in Europa de samenleving die we hier willen? In de loop van 2018, op diverse momenten (zoals op het Beyond Data Congres en op de ‘Switch to Smart Cities’ bijeenkomst bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in mei), zal er met andere steden gepraat kunnen worden over samenwerking in het verkennen van deze en andere aspecten van Smart Cities.

Neem contact op met ceesjan@venturespring.biz om te weten wat de eerstkomende mogelijkheid is. Hij plant, samen met de partners, de lopende evenementen.

4 Plaats digitaal delict
In de transitie naar Smart City zijn er nog veel vragen, juridisch is nog veel onbekend. Een simpele vraag als ‘Wat is data?’ is juridisch gezien op dit moment nog niet te beantwoorden. Ook vragen als: ‘Als we straks, op basis van een sensornetwerk in een stap-straat, een ‘digitale plaats delict’ hebben, wat is daar daarvoor dan de rechtsgrond? Hoe toelaatbaar is de verzamelde informatie?’. Om die vragen te beantwoorden, werkt de juridische afdeling van Gemeente Eindhoven samen met Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Wil je hieraan bijdragen, neem dan contact op met ceesjan@venturespring.biz van de Gemeente Eindhoven. Bas Pelgrum is, naast Ran Haase van de Gemeente Eindhoven, één van de ambtenaren die het denken over Smart City mee aan het vormgeven is.

5 Referentie architectuur
Een andere belangrijke vraag is: als je als stad veel Living Labs hebt, hoe zorg je dan dat je investeringen efficiënt gemaakt blijven worden? Het helpt wanneer je weet dat alle investeringen elkaar versterken. Om dat te kunnen bewerkstelligen, wordt er gewerkt aan één referentie-architectuur: een bouwplan voor hoe Smart City software in elkaar zou moeten zitten. Als er met meer steden vanuit één zo’n referentie-architectuur gewerkt wordt, heeft iedereen de kans voordeel te doen van de investeringen van de anderen.

Wil je ook kosten besparen? Is er in jouw organisatie de technologische competentie om hieraan bij te dragen? Neem contact op met r.schager@eindhoven.nl voor nadere kennismaking. Rick Schager is de Smart City architect van de Gemeente Eindhoven.

6 Smart society vs smart city
In de visie van de gemeente Eindhoven staat voorop dat de transitie naar Smart City een overgangsontwikkeling is. Die transitie wordt namelijk veelal gevoed door autonome technologie-ontwikkeling, met name vanuit Silicon Valley.

Volgens de gemeente Eindhoven staat voorop dat die ontwikkeling ten dienste moet staan van burgers, bezoekers en bedrijven. Permanent wordt dus gezocht naar manieren om vast te stellen hoe, op basis van de Smart City ontwikkelingen, gewerkt kan worden aan het realiseren van een Smart Society.

Wil je bijdragen aan het realiseren van deze ambitie, neem dan contact op met ceesjan@venturespring.biz. Hij is de trekker van de projectsamenwerking Smart Society Innovation In Small Steps.

Heb je interesse voor één van de bovenstaande projecten, dan kun je op iedere werkdag na 16:00 uur contact opnemen met CeesJan Mol (Venturespring) op +31 6 473 642 56.

INITIATIEF

MOGELIJK GEMAAKT DOOR

CONTACTPERSONEN

CeesJan Mol

Rick Schager

PARTNERS

Gemeente Eindhoven
Park Strijpbeheer
Fontys
TU/e
NXP Semiconductors
Bureau Moeilijke Dingen
O. Khan Consulting