Switch: Light. Transforming life.

Zonder licht geen leven. Het is een wijdverbreid gegeven dat Eindhoven een bijzondere band met licht heeft. Dat willen we zo houden. Vandaar Switch, schakel tussen verleden, heden en toekomst van deze stad. Tussen licht en leven. Tussen wat was en gaat komen.
Schakel tussen mensen.

De aantrekkingskracht van interactieve indoor verlichting als Philips Hue en Ikea TRÅDFRI is groot en onbetwist. Slimme lichtoplossingen voor de huiskamer zijn het gadget niveau inmiddels ruimschoots ontstegen. De industrie richt zich nu vooral op ‘meaningful solutions’ die kunnen bijdragen aan de verbetering van onze kwaliteit van leven. Ondertussen zijn bijna alle steden bezig met het (denken over) vervangen van hun lantaarnpalen door intelligente verlichting die niet alleen duurzaam licht geeft maar ook in staat is om een veelheid van andere services tot dienst te zijn via geïntegreerde sensoren en camera’s.

De relatie met interactieve indoor verlichting is overduidelijk en het succes daarvan maakt zowel overheden als bedrijfsleven gretig en ongeduldig tegelijkertijd. Voor ons ligt vooralsnog een braakliggend terrein van data technologie in de stad dat schreeuwt om een gezamenlijke aanpak en investering. Daarnaast staan de inwoners die nog nauwelijks een beeld (kunnen) hebben van wat dit betekent voor hun dagelijks leven. Voordat we samen weten wat we willen en wat we niet willen zullen we moeten beginnen met bewustwording over wat er gaat komen.

Switch is het nieuwe platform voor een meer directe innovatie, met licht als verbindend thema. Iedereen die daarop wil voortbouwen kan elkaar hier ontmoeten. Samen onderzoeken en ontdekken hoe onze kwaliteit van leven kan verbeteren vanuit de kracht van Eindhoven: technologie, design en kennis. Op weg naar een hechtere samenleving voor een sterke, veerkrachtige stad.